Datasets (0)

  • CONTRIBUTORS Dudu Hasan Mainar Causapé Alfredo
  • KEYWORDS Kenya modélisation Social accounting matrices Matrice de comptabilité sociale